مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه علوم آبزي پروري
 4 دوره
عنوان نشريه:  علوم آبزي پروري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن آبزي پروري ايران
مديرمسئول:  دكتر باقر مجازي اميري
سردبير:  دكتر ناصر آق
تارگاه:  http://www.aquaculturesciences.ir/
تلفن:  81032200 - 021
نمابر:  81032319 - 021
نشانی:  تهران، خيابان كريم خان زند، خيابان آبان شمالي، ساختمان دانشگاه علامه طباطبايي، طبقه سوم، اتاق 305
كد ISSN:  2322-5351
نوع نشريه:  دو فصلنامه