برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

ماهنامه بازيافت مواد آلي در كشاورزي
 0 دوره 
عنوان نشریه:  بازيافت مواد آلي در كشاورزي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
مدیرمسئول:  دكتر پيام نجفي
سردبیر:  پروفسور حسين پور مقدس
:تارگاه  https://link.springer.com/journal/40093/volumes-and-issues
رایانامه:  IJROWA2011@GMAIL.COM
تلفن:  5354117- 0311
نشانی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان، خوراسگان، ايران
کد ISSN:  2195-3228
نوع نشریه:  ماهنامه