نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مهندسي منابع معدني
 12 دوره 
عنوان نشریه:  مهندسي منابع معدني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)
مدیرمسئول:  دكتر غلامرضا كريمي
سردبیر:  دكتر مجيد عطايي پور
:تارگاه  http://jmre.journals.ikiu.ac.ir
رایانامه:  salimi.f.1802@gmail.com
تلفن:  33901185 (028)
نشانی:  قزوين، انتهاي بلوار دانشگاه، روبروي صدا و سيما، دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)، دانشكده فني و مهندسي، دفتر نشريه مهندسي منابع معدني، كدپستي: 16818-34149
کد ISSN:  2538-5143
نوع نشریه:  فصلنامه