برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه دراسات في تعليم اللغه العربيه و تعلمها
 3 دوره 
عنوان نشریه:  دراسات في تعليم اللغه العربيه و تعلمها
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شيراز
سردبیر:  دكتر اسحق رحماني
:تارگاه  http://jsatl.shirazu.ac.ir/
رایانامه:  jsatl@shirazu.ac.ir
تلفن:  36460106 (071)
نمابر:  36460106 (071)
نشانی:  شيراز، دانشگاه شيراز، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات عربي، كدپستي: 7194685115
کد ISSN:  2538-4678
نوع نشریه:  فصلنامه