نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي كاربردي در گزارشگري مالي
 8 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي كاربردي در گزارشگري مالي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
صاحب امتیاز:  مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي
مدیرمسئول:  دكتر موسي بزرگ اصل
سردبیر:  دكتر حميد حقيقت
رایانامه:  journal@arfr.ir
تلفن:  88503742 (021)
نشانی:  تهران، خيابان بيهقي، دوازدهم غربي، سازمان حسابرسي، طبقه دوم، دفتر مجله
کد ISSN:  2345-3125
نوع نشریه:  فصلنامه