نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات بين رشته اي دانش راهبردي
 13 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات بين رشته اي دانش راهبردي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشكده امنيت ملي دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملي و تحقيقات راهبردي
مدیرمسئول:  فتح اله کلانتری
سردبیر:  ناصر پورصادق
:تارگاه  https://smsnds.sndu.ac.ir/
رایانامه:  tahqiq1360@gmail.com
تلفن:  27354417 (021)
نمابر:  22953612 (021)
نشانی:  بزرگراه شهيد بابايي، بعد از بلوار هنگام، ضلع شمالي بزرگراه، دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملي و تحقيقات راهبردي، تهران، كدپستي: 16895-147، ايران
نوع نشریه:  فصلنامه