برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني
 6 دوره
عنوان نشریه:  فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهيد بهشتي
مدیرمسئول:  عليرضا فارسي
سردبیر:  خسرو ابراهيم
:تارگاه  http://oeppa.sbu.ac.ir/
رایانامه:  support@pand-app.ir
تلفن:  29905838 (021)
نمابر:  22431953 (021)
نشانی:  اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزش، دفتر نشريه فيزيولوژي ورزشي و فعاليت بدني، تهران، كدپستي: 1983969411، ايران
کد ISSN:  1324-1735
نوع نشریه:  فصلنامه