برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مدلسازي اقتصادسنجي
 1 دوره
عنوان نشریه:  مدلسازي اقتصادسنجي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه سمنان
مدیرمسئول:  دكتر مجيد مداح
سردبیر:  دكتر اسمعيل ابونوري
:تارگاه  http://jem.journals.semnan.ac.ir/
تلفن:  31533583 (023)
نشانی:  ايران، سمنان، دانشگاه سمنان، دانشكده اقتصاد، مديريت و علوم اداري
کد ISSN:  2345-654x
نوع نشریه:  دو فصلنامه