برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه آموزه هاي تربيتي در قرآن و حديث
 2 دوره
عنوان نشریه:  آموزه هاي تربيتي در قرآن و حديث
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم قرآن و حدیث
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه ايلام
مدیرمسئول:  مهدي اكبرنژاد
سردبیر:  سهراب مروتي
:تارگاه  http://iued.ilam.ac.ir/
تلفن:  09108042235
نشانی:  ايران، ايلام، بلوار پژوهش، دانشگاه ايلام، دانشكده ادبيات و علوم انساني
کد ISSN:  2538-4260
نوع نشریه:  دو فصلنامه