برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه هيدروفيزيك
 6 دوره 
عنوان نشریه:  هيدروفيزيك
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فیزیک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
مدیرمسئول:  حسين شاهميرزايي
سردبیر:  محمود مرادي
:تارگاه  http://www.hydrophysics.ir
رایانامه:  hydrophysics@mut.ac.ir
تلفن:  36239434 (071)
نمابر:  36249020 (071)
نشانی:  ايران، شيراز، بلوار شهيد چمران، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، مجتمع دانشگاهي علوم و فناوري هوادريا
کد ISSN:  2476-7131
نوع نشریه:  فصلنامه