برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حديث
 5 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات ترجمه قرآن و حديث
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم قرآن و حدیث
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تربيت مدرس
مدیرمسئول:  علي حاجي خاني
سردبیر:  سعيد نجفي اسداللهي
:تارگاه  http://qhts.modares.ac.ir/
رایانامه:  mmtqh@modares.ac.ir
تلفن:  82884614 (021)
نمابر:  82884516 (021)
صندوق پستی:  14115-139
نشانی:  ايران، تهران، تقاطع بزرگراه شهيد چمران و بزرگراه جلال آل احمد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني
کد ISSN:  2423-3757
نوع نشریه:  دو فصلنامه