برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه برنامه ريزي و توسعه كالبدي
 4 دوره
عنوان نشریه:  برنامه ريزي و توسعه كالبدي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه پيام نور
مدیرمسئول:  دكتر مصطفي طالشي
سردبیر:  دكتر مصطفي طالشي
:تارگاه  http://psp.journals.pnu.ac.ir/
رایانامه:  pspjournals@gmail.com
تلفن:  22485112 (021)
نمابر:  22485112 (021)
نشانی:  ميني سيتي، بلوار ارتش، اول شهرك نفت، خيابان نخل، سازمان مركزي دانشگاه پيام نور
کد ISSN:  2322-4118
نوع نشریه:  فصلنامه