نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه دانشكده علوم پزشكي نيشابور
 16 دوره 
عنوان نشریه:  دانشكده علوم پزشكي نيشابور
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني نيشابور
مدیرمسئول:  دكتر اباصلت برجي
سردبیر:  دكتر سعيد سمرقنديان
:تارگاه  http://journal.nums.ac.ir/
تلفن:  42255043 (051)
نمابر:  42255043 (051)
نشانی:  نيشابور، خيابان 22 غربي، خيابان منوچهري شمالي و باهنر، دانشگاه علوم پزشكي نيشابور، دفتر مديريت امور پژوهشي
کد ISSN:  2476-2768
نوع نشریه:  فصلنامه