مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه شفاي دل
 2 دوره
عنوان نشريه:  شفاي دل
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  فتانه قملاقي
مديرمسئول:  فتانه قملاقي
سردبير:  دكتر فاطمه مدرسي
تارگاه:  www.jshd.ir
رایانامه:  info@jshd.ir
تلفن:  65293499 (021)
نمابر:  65293499 (021)
نشانی:  ايران، شهريار، خيابان ولي عصر (ع)، برج سعدي، طبقه 6، واحد 6
نوع نشريه:  دو فصلنامه