نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه دانش و فناوري هوا فضا
 9 دوره 
عنوان نشریه:  دانش و فناوري هوا فضا
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مکانیک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
مدیرمسئول:  دكتر مهران نصرت الهي
سردبیر:  دكتر شهرام يوسفي
:تارگاه  http://www.astjournal.ir/
تلفن:  22985689 (021)
نمابر:  22987004 (021)
نشانی:  ايران، تهران، بزرگراه شهيد بابايي، لويزان، خيابان شهيد شعبانلو
کد ISSN:  2322-1070
نوع نشریه:  فصلنامه