مشخصات نشريه:  

فصلنامه دانش و فناوري هوا فضا
 2 دوره
عنوان نشريه:  دانش و فناوري هوا فضا
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
مديرمسئول:  دكتر مهران نصرت الهي
سردبير:  دكتر شهرام يوسفي
تلفن:  22985689 (021)
نمابر:  22987004 (021)
نشانی:  ايران، تهران، بزرگراه شهيد بابايي، لويزان، خيابان شهيد شعبانلو
كد ISSN:  2322-1070
نوع نشريه:  فصلنامه