برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي زبانشناختي قرآن
 12 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي زبانشناختي قرآن
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم قرآن و حدیث
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه اصفهان
مدیرمسئول:  محمدرضا ستوده نيا
سردبیر:  نصراله شاملي
:تارگاه  nrgs.ui.ac.irhttp://nrgs.ui.ac.ir
تلفن:  37934335 (031)
نمابر:  37934335 (031)
نشانی:  دانشگاه اصفهان معاونت پژوهش و فناوري، اصفهان، كدپستي: 73441-81746
کد ISSN:  2423-3889
نوع نشریه:  دو فصلنامه