برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه نخبگان علوم و مهندسي
 3 دوره
عنوان نشریه:  نخبگان علوم و مهندسي
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  میان رشته ای (فنی و مهندسی)
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مهندس آذين موحدي
مدیرمسئول:  مهندس آذين موحدي
سردبیر:  شوراي سردبيري
:تارگاه  elitesjournal.irhttp://elitesjournal.ir
رایانامه:  Info@elitesjournal.com
تلفن:  021 - 4425819
نمابر:  021 - 89780710
نشانی:  ستارخان، خيابان پاك شمالي، دفتر مجله نخبگان علوم و مهندسي، تهران كدپستي: 1454763584، ايران
کد ISSN:  2538-581x
نوع نشریه:  دو ماهنامه