نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي پولي بانكي
 16 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي پولي بانكي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشكده پولي و بانكي
مدیرمسئول:  فرهاد نيلي
سردبیر:  احمد مجتهد
:تارگاه  http://jmbr.mbri.ac.ir/
تلفن:  88657450 (021)
نمابر:  88657399 (021)
صندوق پستی:  158757949
نشانی:  ايران، تهران، ميدان آرژانتين روبه روي پارك سوار بيهقي، پلاك 10، كدپستي: 1514947111
نوع نشریه:  فصلنامه