برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه انجمن تحقيقات دامپزشكي
 2 دوره
عنوان نشریه:  انجمن تحقيقات دامپزشكي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  دامپزشکی
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه اروميه
مدیرمسئول:  دكتر حسين تاجيك
سردبیر:  دكتر فرشيد صراف زاده رضايي
:تارگاه  http://vrf.iranjournals.ir/
رایانامه:  VRF@URMIA.AC.IR
تلفن:  2770508 (0441)
نمابر:  2771926 (0441)
صندوق پستی:  57153-1177
نشانی:  دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه، اروميه، ايران
کد ISSN:  2008-8140
نوع نشریه:  فصلنامه