برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله ايراني كنه شناسي
 20 دوره 
عنوان نشریه:  مجله ايراني كنه شناسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  گیاه پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن كنه شناسي ايران
مدیرمسئول:  دكتر محمد خانجاني
سردبیر:  دكتر عليرضا صبوري
:تارگاه  https://www.biotaxa.org/pja
رایانامه:  PJA@ACAROLOGY.IR
تلفن:  32243671 (026)
نمابر:  32243671 (026)
نشانی:  گروه حفاظت گياه، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تهران، كرج، ايران
کد ISSN:  2251-8169
نوع نشریه:  فصلنامه