برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله فيزيولوژي و پرورش گياهان
 9 دوره 
عنوان نشریه:  مجله فيزيولوژي و پرورش گياهان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زیست شناسی
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز
مدیرمسئول:  دكتر مصطفي والي زاده
سردبیر:  محمد مقدم واحد
:تارگاه  https://breeding.tabrizu.ac.ir/
رایانامه:  ASCI_TU@TABRIZU.AC.IR
تلفن:  33392025, 33392070 (041)
نمابر:  3356002 (041)
نشانی:  ايران، كدپستي: 5166616471، تبريز
کد ISSN:  2008-5168
نوع نشریه:  فصلنامه