برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله علوم و فنون نفتي
 1 دوره 
عنوان نشریه:  مجله علوم و فنون نفتي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مهندسی شیمی، نفت، پلیمر
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه تحقيقات صنعت نفت
مدیرمسئول:  حميدرضا كاتوزيان
سردبیر:  محمدرضا جعفري ناصر
:تارگاه  https://jpst.ripi.ir/
رایانامه:  JOURNAL@RIPI.IR
تلفن:  48252224 (021)
نمابر:  44739712 (021)
نشانی:  ايران، كدپستي: 1485733111، تهران
نوع نشریه:  فصلنامه