برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات فهم حديث
 9 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات فهم حديث
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم قرآن و حدیث
زبان اصلی:  فارسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)
مدیرمسئول:  دكتر مجيد ملا يوسفي
سردبیر:  دكتر فتحيه فتاحي زاده
:تارگاه  https://mfh.journals.ikiu.ac.ir/
تلفن:  028-33901351
نمابر:  028-33901351
نشانی:  ايران، قزوين، دانشگاه بين الملل امام خميني، دانشكده علوم و تحقيقات اسلامي
کد ISSN:  2588-3895
نوع نشریه:  فصلنامه