برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه سلامت جامعه
 18 دوره 
عنوان نشریه:  سلامت جامعه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
مدیرمسئول:  دكتر سيد حبيب اله حسيني
سردبیر:  دكتر مجيد كاظمي
:تارگاه  http://chj.rums.ac.ir/
رایانامه:  chj@rums.ac.ir
تلفن:  34256961 (034)
نمابر:  34258497 (034)
نشانی:  ايران، رفسنجان، خيابان جمهوري اسلامي، دانشكده پرستاري و مامايي و پيراپزشكي، دفتر مجله
نوع نشریه:  فصلنامه