برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مديريت بر آموزش سازمان ها
 6 دوره
عنوان نشریه:  مديريت بر آموزش سازمان ها
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن مديريت آموزشي
مدیرمسئول:  دكتر محمدرضا بهرنگي
سردبیر:  دكتر محمدرضا بهرنگي
:تارگاه  http://journalieaa.ir/
کد ISSN:  2322-1429
نوع نشریه:  دو فصلنامه