برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهشنامه نقد ادب عربي
 6 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشنامه نقد ادب عربي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهيد بهشتي
سردبیر:  دكتر محبت رسولي
:تارگاه  http://jalc.sbu.ac.ir
تلفن:  29902440-021
نمابر:  22431706-021
نشانی:  تهران، ولنجك، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات عربي
نوع نشریه:  فصلنامه