برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه توانمند سازي كودكان استثنايي
 5 دوره
عنوان نشریه:  توانمند سازي كودكان استثنايي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن كودكان استثنايي ايران
مدیرمسئول:  دكتر غلامعلي افروز
سردبیر:  دكتر غلامعلي افروز
تارگاه:  http://www.ceciranj.ir/
رایانامه:  info@empoweringchildrenj.com
تلفن:  88305028 - 021
نوع نشریه:  فصلنامه