برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مطالعات كاربردي علوم زيستي در ورزش
 7 دوره
عنوان نشریه:  مطالعات كاربردي علوم زيستي در ورزش
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه بيرجند
مدیرمسئول:  دكتر علي ثقه الاسلامي
سردبیر:  محمد اسماعيل افضل پور
:تارگاه  http://jpsbs.birjand.ac.ir/
تلفن:  32202301 - 056
نشانی:  دانشگاه بيرجند، پرديس شوكت آباد، دانشكده علوم ورزشي، بيرجند، ايران
کد ISSN:  2383-0189
نوع نشریه:  دو فصلنامه