برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله تنوع زيستي و سيستماتيك حشرات
 16 دوره 
عنوان نشریه:  مجله تنوع زيستي و سيستماتيك حشرات
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  گیاه پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن حشره شناسي ايران با همكاري دانشگاه تربيت مدرس
مدیرمسئول:  دكتر احد صحراگرد
سردبیر:  دكتر علي اصغر طالبي
:تارگاه  https://jibs.modares.ac.ir/
رایانامه:  JIBS@MODARES.AC.IR
تلفن:  48292326 - 021
نمابر:  48292200 - 021
صندوق پستی:  14115-336
کد ISSN:  2423-8112
نوع نشریه:  فصلنامه