مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش توانبخشي در پرستاري
 5 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش توانبخشي در پرستاري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن علمي پرستاري ايران
مديرمسئول:  دكتر كيان نوروزي
سردبير:  دكتر مسعود فلاحي خشكناب
تارگاه:  http://ijrn.ir
رایانامه:  info@ijrn.ir
تلفن:  66592535 - 021
نشانی:  تهران، ميدان توحيد، دانشكده پرستاري مامايي تهران، دفتر انجمن علمي پرستاري ايران
كد ISSN:  2383-434x
نوع نشريه:  فصلنامه