نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب
 19 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه قم
مدیرمسئول:  سيد حسن شبيري زنجاني
سردبیر:  عادل ساريخاني
:تارگاه  http://csiw.qom.ac.ir/
کد ISSN:  2476-4213
نوع نشریه:  فصلنامه