برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه زراعت ديم ايران
 4 دوره
عنوان نشریه:  زراعت ديم ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
مدیرمسئول:  دكتر صابر گلكاري
:تارگاه  https://idaj.areeo.ac.ir/
تلفن:  37385402 (0421)
نمابر:  37222069 (0421)
صندوق پستی:  119
کد ISSN:  2345-6876
نوع نشریه:  دو فصلنامه