برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه آموزش علوم دريايي
 10 دوره 
عنوان نشریه:  آموزش علوم دريايي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم دريايي امام خميني
مدیرمسئول:  پيمان جعفري طهراني
سردبیر:  محمدرضا ميركمالي
:تارگاه  http://rmt.iranjournals.ir/
تلفن:  52353057 (011)
نشانی:  كدپستي: 83311-46517
کد ISSN:  2538-3655
نوع نشریه:  فصلنامه