مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه الگوي پيشرفت اسلامي ايراني
 1 دوره
عنوان نشريه:  الگوي پيشرفت اسلامي ايراني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  سازمان بسيج اساتيد
مديرمسئول:  سهراب صلاحي
سردبير:  غلامرضا جمشيديها
تارگاه:  www.ipoba.ir
تلفن:  66975609 (021)
نمابر:  66975642 (021)
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، روبه روي دانشگاه تهران، پلاك 1246، طبقه اول
كد ISSN:  2329-5599
نوع نشريه:  دو فصلنامه