برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مطالعات طب ورزشي
 9 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات طب ورزشي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي
مدیرمسئول:  دكتر رضا قراخانلو
سردبیر:  دكتر رضا رجبي
:تارگاه  smj.ssrc.ac.irhttp://smj.ssrc.ac.ir
تلفن:  88529122 (021)
نمابر:  88529123 (021)
نشانی:  كدپستي: 1587958711
کد ISSN:  2322-1658
نوع نشریه:  دو فصلنامه