مشخصات نشريه:  

فصلنامه علوم و مهندسي خوردگي
 1 دوره
عنوان نشريه:  علوم و مهندسي خوردگي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مواد و متالوژی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن خوردگي
مديرمسئول:  دكتر محمد علي گلعذار
سردبير:  جابر نشاطي
تارگاه:  www.ica.ir
تلفن:  88344287 (021)
نمابر:  88827334 (021)
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، ميدان فردوسي، خيابان موسوي، كوچه بهبهان، پلاك 11، طبقه 2
كد ISSN:  2251-6417
نوع نشريه:  فصلنامه