برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه راهبرد مديريت مالي
 5 دوره
عنوان نشریه:  راهبرد مديريت مالي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مالی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه الزهرا
مدیرمسئول:  محمدرضا رستمي
سردبیر:  ابراهيم عباسي
:تارگاه  https://jfm.alzahra.ac.ir/
تلفن:  88212578 (021)
کد ISSN:  2345-3214
نوع نشریه:  فصلنامه