برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه حقوقي بين المللي
 17 دوره 
عنوان نشریه:  حقوقي بين المللي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مركز امور حقوقي بين الملل
مدیرمسئول:  دكتر محسن محبي
سردبیر:  دكتر عباسعلي كدخدايي
:تارگاه  http://www.cilamag.ir/
تلفن:  88825071 (021)
نمابر:  88328826 (021)
کد ISSN:  2251-614x
نوع نشریه:  دو فصلنامه