برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مديريت سازمان هاي دولتي
 22 دوره 
عنوان نشریه:  مديريت سازمان هاي دولتي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه پيام نور
مدیرمسئول:  دكتر رضا نجاري
سردبیر:  دكتر محمدعلي سرلك
:تارگاه  http://ipom.journals.pnu.ac.ir/
رایانامه:  ipom@pnu.ac.ir
کد ISSN:  2322-522x
نوع نشریه:  فصلنامه