برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه كنترل بيولوژيك آفات و بيماريهاي گياهي
 2 دوره
عنوان نشریه:  كنترل بيولوژيك آفات و بيماريهاي گياهي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  گیاه پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران، موسسه تحقيقات كنترل بيولوژيك آفات و بيماريهاي گياهي
مدیرمسئول:  محمد جوان نيكخواه
سردبیر:  مسعود احمدزاده
:تارگاه  https://jbiocontrol.ut.ac.ir/
رایانامه:  jbiocontrol@ut.ac.ir
تلفن:  32221482 (026)
کد ISSN:  2322-2883
نوع نشریه:  فصلنامه