نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش در بهداشت محيط
 18 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش در بهداشت محيط
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  بهداشت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدیرمسئول:  دكتر حسين عليدادي
سردبیر:  دكتر علي اصغر نجف پور
:تارگاه  http://jreh.mums.ac.ir/
رایانامه:  jreh@mums.ac.ir
تلفن:  38552611 (051)
نشانی:  مشهد، خيابان دانشگاه، بين دانشگاه 16 و 18، دانشكده بهداشت، دفتر مجله پژوهش در بهداشت محيط
کد ISSN:  2423-5202
نوع نشریه:  فصلنامه