برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه فيزيولوژي و بيوتكنولوژي آبزيان
 20 دوره 
عنوان نشریه:  فيزيولوژي و بيوتكنولوژي آبزيان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زیست شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه گيلان
مدیرمسئول:  بهروز حيدري
سردبیر:  دكتر نادر شعباني پور
:تارگاه  https://japb.guilan.ac.ir/
رایانامه:  Japb1390@yahoo.com
تلفن:  (داخلي 405) 5-33343630 (013)
نمابر:  33333647 (013)
نشانی:  گيلان، رشت، خيابان نامجو، دانشكده علوم، گروه زيست شناسي، مجله فيزيولوژي و بيوتكنولوژي آبزيان
کد ISSN:  2345-3966
نوع نشریه:  فصلنامه