برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي جغرافياي برنامه ريزي شهري
 6 دوره
عنوان نشریه:  پژوهش هاي جغرافياي برنامه ريزي شهري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه جغرافيا
مدیرمسئول:  دكتر مهران مقصودی
سردبیر:  دكترکرامت اله زیاری
:تارگاه  jurbangeo.ut.ac.irhttp://jurbangeo.ut.ac.ir
کد ISSN:  2383-1456
نوع نشریه:  فصلنامه