برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه سياست دفاعي
 9 دوره
عنوان نشریه:  سياست دفاعي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه امام حسين (ع)
مدیرمسئول:  محمدرضا شعباني اصل
سردبیر:  سيديحيي صفوي همامي
تارگاه:  http://dpj.ihu.ac.ir
تلفن:  74188270 (021)
نمابر:  74188270 (021)
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد بابايي، دانشگاه جامع امام حسين (ع)، موقعيت مركزي، معاونت پژوهش و فناوري، امور اجرايي نشريات
کد ISSN:  1025-5087
نوع نشریه:  فصلنامه