نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه سياست دفاعي
 32 دوره 
عنوان نشریه:  سياست دفاعي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مدیرمسئول:  دکتر سهیل امامیان
سردبیر:  سيديحيي صفوي همامي
:تارگاه  http://dpj.ihu.ac.ir
رایانامه:  dp@ihu.ac.ir
تلفن:  74188270 (021)
نمابر:  74188274 (021)
نشانی:  ايران، تهران، بزرگراه شهيد بابايي، دانشگاه جامع امام حسين(ع)، موقعیت امام باقر(ع)
کد ISSN:  2654-4971
نوع نشریه:  فصلنامه