مشخصات نشريه:  

فصلنامه آموزش محيط زيست و توسعه پايدار
 5 دوره
عنوان نشريه:  آموزش محيط زيست و توسعه پايدار
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه پيام نور
مديرمسئول:  دكتر مريم لاريجاني
سردبير:  دكتر سيدمحمد شبيري
تارگاه:  ee.journals.pnu.ac.ir
تلفن:  88806784 (021)
نمابر:  88806784 (021)
نشانی:  ايران، تهران، خيابان استاد نجات الهي، نبش چهارراه سپند، دانشگاه پيام نور، مركز تهران جنوب، دفتر نشريه، كدپستي: 1584668611
كد ISSN:  2322-3057
نوع نشريه:  فصلنامه