برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه جامعه شناسي نهادهاي اجتماعي
 10 دوره 
عنوان نشریه:  جامعه شناسي نهادهاي اجتماعي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی - علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه مازندران
مدیرمسئول:  دكتر حيدر جانعلي زاده چوب بستي
سردبیر:  دكتر اكبر عليوردي نيا
:تارگاه  http://ssi.journals.umz.ac.ir/
تلفن:  35302603 (011)
نمابر:  35303602 (011)
نشانی:  ايران، بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشكده علوم انساني و اجتماعي
کد ISSN:  2383-0395
نوع نشریه:  دو فصلنامه