برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله ايراني آناليز عددي و بهينه سازي
 7 دوره 
عنوان نشریه:  مجله ايراني آناليز عددي و بهينه سازي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ریاضی
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  علي رضا سهيلي
سردبیر:  دكتر محمدهادي فرهي
:تارگاه  https://ijnao.um.ac.ir/
تلفن:  8806222 (051)
نمابر:  8828604 (051)
صندوق پستی:  91775-1159
نشانی:  ايران، مشهد، دانشگاه فردوسي، دانشكده علوم رياضي
نوع نشریه:  فصلنامه