برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مطالعات حقوق كيفري و جرم شناسي
 4 دوره
عنوان نشریه:  مطالعات حقوق كيفري و جرم شناسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
مدیرمسئول:  دكتر محمدرضا تخشيد
سردبیر:  دكتر علي خالقي
:تارگاه  https://jqclcs.ut.ac.ir/
رایانامه:  clcs@ut.ac.ir
تلفن:  61112337 (021)
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسي
کد ISSN:  8175-1735
نوع نشریه:  دو فصلنامه