نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه رسوب شناسي كاربردي
 12 دوره 
عنوان نشریه:  رسوب شناسي كاربردي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زمین شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه بوعلي سينا همدان
مدیرمسئول:  دكتر بهروز رفيعي
سردبیر:  دكتر سعيد خدابخش
:تارگاه  https://psj.basu.ac.ir/
رایانامه:  nfag@basu.ac.ir
تلفن:  38381460 (081)
نمابر:  38381460 (081)
نشانی:  ايران، همدان، خيابان مهديه، بلوار شهيد فهميده، رو به روي پارك مردم، دانشگاه بوعلي سينا، كدپستي: 6517838695
کد ISSN:  2322-147x
نوع نشریه:  دو فصلنامه