برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مديريت مدرسه
 9 دوره 
عنوان نشریه:  مديريت مدرسه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه كردستان
مدیرمسئول:  ناصر شيربيگي
سردبیر:  ناصر شيربيگي
:تارگاه  http://jsa.uok.ac.ir/
تلفن:  33624005 (087)
نشانی:  ايران، سنندج، دانشگاه كردستان، دانشكده علوم انساني اجتماعي، كدپستي: 6617715175
کد ISSN:  2538-4724
نوع نشریه:  دو فصلنامه